Tuesday, January 6, 2015

Baptism/Bautismo (with Basho)


Katahimikan ng ilog na matanda,
lundag ng dukha, tunog ng tubig,
tinig ng langit, ahon ng anak ng hari.

Silence of ancient river,
plunge of pauper, sound of water,
voice of heaven, rise and reign of son and daughter.

No comments:

Post a Comment