Monday, January 19, 2015

5 Days of Awe (5 Araw ng Pagkamangha)


Sa dagat ng mga katawan,
bumabad mga Filipino at nagpaulan,
upang mukha't ngiti niya'y masulyapan.

In a sea of bodies
immersed the Filipino under the rain,
to catch a glimpse of his smiling face.

No comments:

Post a Comment